Psykologisk behandling for unge +15 år

I behandlingen af den unge inviteres forældre eller andre omsorgspersoner med, hvis den unge ønsker det, med formålet at skabe en tryg og rolig atmosfære.

I behandlingen af den unge kan forældrene eller andre omsorgspersoner være med i den første session, dog altid ud fra den unges ønske. 

Forældre eller  andre omsorgspersoner kan beskrive situationen og få hjælp til selv at håndtere og forstå den unge.

Behandlingen vil derefter fortsætte individuelt med den unge og sigte efter at få følelser udforsket og behandlet. Følelser der “trigges” i livssituationer, således at følelserne over tid kan håndteres og være pejlemærker i den unges indre.

Læs evt. mere her: https://ungdomspsykologer.dk/