Terapi – børn og unge

I min terapi med børn og unge inviteres forældre eller andre omsorgspersoner med i starten af forløbet med formålet at skabe en tryg og rolig atmosfære.

I min terapi med børn og unge starter forældrene eller andre omsorgspersoner med at være selv i en session, beskrive situationen og få hjælp til at håndtere / forstå barnet / den unge. Senere i forløbet inddrages barnet / den unge efter behov.

Terapien vil handle om det, der kan være svært for barnet eller den unge.

Behandlingen vil sigte efter at få følelser udforsket og behandlet, således at de over tid kan rummes af barnet, den unge, eller hos omsorgspersonerne.

Metoderne vil tage afsæt i udfordringerne hos barnet eller den unge.

Læs evt. mere her: https://ungdomspsykologer.dk/

Angstbehandling

Jeg kan tilbyde Cool Kids / Chilled metoder til angstbehandling.

Denne metode kræver høj grad af forældreinddragelse. Metoden er manualiseret og indeholder hjemmearbejde, hvilket er også er motiverende for barnet eller den unge.

Jeg tilbyder også detektivarbejde ift. hvilke følelser barnet eller den unge rummer. Det vil sige, at barnet eller den unge lærer sig selv og sine følelsesmæssige reaktioner på andres handlinger at kende.