Krisehjælp

Jeg tilbyder psykologisk defusing og debriefing.

Jeg tilbyder psykologisk defusing og debriefing.

Det betyder, at jeg tilbyder hjælp til at tackle pludseligt opståede kritiske hændelser, både straks efter hændelsen og i dagene efter. Hændelserne kan være af livstruende karakter.

Defusingen finder sted samme dag som hændelsen og sigter på at være opmærksom på eventuelle chokreaktioner. Og hvad man umiddelbart mere skal være opmærksom på hos sig selv i forbindelse med hændelsen.

Ved debriefingen en dag eller to efter gennemgås hændelsen systematisk med fakta, tanker, indtryk og reaktioner.

Målsætningen er at bearbejde hændelsen sådan, at den integreres og derved forebygger unødige stressreaktioner (PTSD-symptomer) hos den ramte.

Metoderne bygger på Jeffrey Mitchells ”Critical Incident Stress Debriefing” (CISD), der er anerkendt som et effektivt redskab, når uforudsete kritiske hændelser rammer enkeltindivider eller grupper af mennesker.