Klienter med lægehenvisning

Jeg har ydernummer og kan tage din lægehenvisning. Ring venligst for en aftale.

Priser og vilkår

Jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring, og tager imod klienter henvist fra egen læge.

Den aktuelle ventetid står nederst på denne side.

Onlinebooking for klienter: Ledige tider:  3/72024 kl. 08.30 – 09.15 eller 4/7 – 2024 kl. 08.30 – 09.15. Skriv mail eller sms for booking af en tid.

Bemærk: Onlinebooking er kun for klienter ift. 3. og følgende aftaler. Ved 1. samtale: Kontakt Carsten på telefonen.

Egenbetalingen er ved individuelle samtaler med tilskud fra sygesikringen:

1. samtale, en dobbeltkonsultation, der “tæller” 2 sessioner koster 831 kr.

3. og efterfølgende samtaler koster 378 kr.

Du kan betale kontant, ved bankoverførsel på din bank-app eller ved bankoverførsel direkte efter sessionen.

Du kan også betale ved MobilePay / webshop, dette koster dig yderligere 0.99 % af egenbetalingen. Altså ved første dobbeltsession koster MobilePay-betaling 8,22 kr. ekstra, ved efterfølgende sessioner 3,74 kr. ekstra.

1. dobbeltsession varer 90 minutter, efterfølgende sessioner ca. 45 minutter.

*OBS*: Da jeg er meget efterspurgt og derfor er meget booket, beder jeg dig være opmærksom på flg.:

Forløbet giver dig bedst udbytte, hvis vi aftaler, at du kommer regelmæssigt, gerne 1 gang ugentlig de første ca. 5-6 uger. Derefter kan vi aftale en frekvens på ca. hver anden uge. Ellers vil jeg indkalde en ny klient og dit forløb vil så blive uregelmæssigt og dit udbytte tilsvarende lavere.

 

Tidsbestilling, betaling og lægehenvisning

Har du en henvisning fra din praktiserende læge og ønsker at reservere tid til en indledende konsultation bedes du kontakte klinikken pr. telefon. Efterlad på telefonsvareren en besked med dine kontaktoplysninger: Fulde navn, adresse, cpr. nr., e-mail adresse og telefon nr., hvorefter du vil blive kontaktet af klinikken pr. telefon eller e-mail.

Din henvisning må højst være 3 måneder gammel, når du kontakter klinikken. Hvis den er ældre end det, kan du kontakte din læge og bede om at få den fornyet.

Klinikken tager imod betaling via MobilePay (nr. 196909) eller ved kontantbetaling. Bemærk dine ekstraudgifter ved MobilePay- betalingsformen i ovenstående tekst.

Ved afbud senere end kl. 12.00 dagen før en konsultation opkræves et afbudsgebyr svarende til patientens egenandel af konsultationen. Dette gælder på hverdage, så ved et afbud senere end kl. 12 fredag ift. en mandagsaftale ugen efter, opkræves afbudsgebyret.

Afbudsgebyret gælder også for unge under 25 år, der ellers har vederlagsfri behandlingsret.

Din læge kan henvise dig til psykologbehandling med tilskud på op til 12 konsultationer via sygesikringen hvis du opfylder ét af nedenstående kriterier.

Ved kategori 1-8 kræver det at hændelsen er sket inden for det sidste år. Kategori 9 (seksuelle overgreb) har ikke nogen tidsgrænse. Ved kategori 10 og 11 (angst og depression) er det muligt at få i alt 2 henvisninger på hver 12 konsultationer, hvis din egen læge vurderer, at der er behov for det.

 

Kriterierne:

Din læge kan henvise dig til psykologbehandling med tilskud, op til 12 samtaler, via sygesikringen hvis du opfylder ét af disse kriterier:

Ved kategori 19 kræver det,at hændelsen er sket inden for det sidste år, bortset fra kategori 9 (seksuelle overgreb), som ikke har nogen tidsgrænse.

Ved kategori 10 og 11, angst og depression, er det muligt at få i alt 2 henvisninger på hver 12 timer, hvis lægen vurderer at der er behov for det.

1. Røveri, voldseller voldtægtsoffer.

2. Trafikog ulykkesoffer.

3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.

4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.

5. Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom.

6. Pårørende ved dødsfald.

7. Personer, der har forsøgt selvmord.

8. Kvinder der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Kan ydes forud, når anmodning er fremsendt til abortamtsrådet.

9. Personen der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelleovergreb.

10. Personer med let til moderat depression (over 18 år), efter udført psykometrisk test.

11. Personer der lider af let til moderat angstherunder let til moderat OCD og er over 18 år.

Din henvisning må højst være 3 måneder gammel, når du kontakter klinikken. Hvis den er ældre end det, kan du kontakte din læge og bede om at få den fornyet. Når du kontakter klinikken, skal jeg bruge dit cpr.nr. for at kunne hente henvisningen.

Du bedes medbringe dit sygesikringsbevis til hver samtale.

Aktuel ventetid:
Generelt tilbyder jeg at blive skrevet op på min venteliste og komme til før, hvis der bliver en plads i kalenderen.
Ventetiden for alle, børn, unge og voksne mht. kategorierne 1 – 9 er på ca. 8 uger.
Ventetiden for voksne over 24 år mht. kategorierne 10 (depression) og 11 (angst) er på ca. 8 uger.
Ventetiden for unge mellem 18 – 24 år for kategorierne 10 (depression) og 11 (angst)  er ca. 30 uger.
Ventetiden for unge ml 18 – 24 år mht. kategorierne 10 og 11, skyldes en omsætningsgrænse for psykologers honorar for unge fastsat af Danske Regioner.
OBS: Det er svært at fastsætte ventetiden præcist, da forløbenes længde varierer.