Forældrekompetenceundersøgelse

Den komplekse forældrekompetenceundersøgelse kræver høj faglighed, etik og professionalisme.

Med afsæt i Socialstyrelsens anbefalinger tilbyder jeg evidensbaserede metoder til undersøgelse af:

  • Mentaliseringsevnen / den refleksive funktion gennem ”The Reflective Function Scale”
  • Den kognitive funktion / intelligensen
  • Personlighedsundersøgelse gennem præstationstest og projektive test
  • Eventuelle psykiatriske problemstillinger

Læs evt.mere her:

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/retningslinjer-for-udarbejdelse-og-anvendelse-af-foraeldrekompetenceundersogelser?fbclid=IwAR0wzduy9iBwEIDHSM-xBiDzsghWMhfv893BbD-znHK67W90HaNLJMFzz0M

 

Barnets udviklingsbehov

gennem strukturerede observationer af forældresamspil, analyser, test og samtaler med barnet.

Undersøgelsen konkluderer på barnets behov og forælderens evne til at dække disse behov. Undersøgelsen giver endvidere en vurdering af forælderens udviklingspotentiale.

Etik og professionalisme

Jeg lægger stor vægt på at udføre undersøgelsen med respekt, forudsigelighed og tryghed for de involverede parter. Disse begreber er vigtige forudsætninger for undersøgelsen og giver forståelse, gennemskuelighed og anerkendelse af de involverede mennesker.

Jeg er autoriseret psykolog, dette giver efterfølgende en klagemulighed over undersøgelsen til Psykolog-nævnet.

Jeg har erfaring med klinisk udredning og behandling i voksenpsykiatrien, har erfaring fra PPR og har en række efteruddannelser i bl.a. Rorschach-testen og fra Anna Freud Centret i London.

Du er velkommen til at downloade min flyer
om Forældrekompetencerundersøgelser